W pierwszej kolejności zweryfikuj, czy wiadomość nie znajduje się w katalogu Spam / Śmieci Twojej skrzynki pocztowej.

Aby wygenerować nowy link aktywacyjny kliknij tutaj Aktywuj konto i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Aby móc zarejestrować się w serwisie musisz być Radcą lub Aplikantem radcowskim posiadającym aktywne uprawnienia.

W pierwszej kolejności sprawdź, czy poprawnie wpisujesz informacje. Numer wpisu musi zostać wpisany dokładnie tak, jak w ewidencji radców prawnych prowadzonej przez Twoją izbę okręgową.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się ze swoją OIRP w celu weryfikacji i ewentualnego uzupełnienia danych w systemie.

Serwis dostępny jest dla wszystkich wiodących i najbardziej popularnych przeglądarek internetowych m.in. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge. Zalecamy używanie najnowszych wersji przeglądarek do korzystania z serwisu.

Jeśli zostałaś/-łeś wpisany na listę radców prawnych, to Twoje konto zarejestrowane na numer wpisu aplikanta radcowskiego zostanie zawieszone.

Nie rejestruj nowego konta na numer wpisu radcy prawnegozaktualizuj swoje konto w następujący sposób:

  1. Przy próbie zalogowania na numer aplikancki otrzymasz informację, że konto jest zawieszone.

  2. Kliknij link „Aktualizuj informacje”.

  3. Zaloguj się dotychczasowym hasłem, w drugim kroku wprowadź nowy numer wpisu i zatwierdź zmiany.

  4. Status Twojego konta na Platformie e-KIRP zostanie zmieniony na: AKTYWNE.

Od tego momentu loginem jest Twój nr wpisu na listę radców prawnych.

Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.

W celu zarejestrowania konta w systemie e-KIRP konieczne jest potwierdzenie Twojej przynależności do wskazanej przez Ciebie OIRP oraz potwierdzenie Twoich danych kontaktowych. W związku z tym w trakcie rejestracji zostaniesz poproszony o podanie Twojego numeru wpisu oraz dwóch cyfr z numeru PESEL. W czasie rejestracji zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na udostępnienie danych przez właściwą OIRP celem potwierdzenia poprawności wprowadzonych przez Ciebie danych. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz wyrażeniu zgody na automatyczną weryfikację, wprowadzony przez Ciebie zestaw danych porównywany jest z danymi pozyskanymi z systemu ewidencyjnego Twojej OIRP.

Twój numer PESEL nie jest przechowywany w systemie KIRP.

W przypadku problemów z korzystaniem z serwisu możesz skontaktować się z Zespołem obsługi Platformy e-KIRP – dane kontaktowe znajdziesz w zakładce KONTAKT.